De Energiesnoeiers

De Energiesnoeiers zijn mensen tewerkgesteld in de sociale economie, die worden opgeleid om energiebesparende maatregelen uit te voeren. Zij kregen voordien weinig kansen op de arbeidsmarkt, maar vinden nu in de energiebesparingsniche een zinvolle job. Deze energiebesparende maatregelen worden bij voorkeur uitgevoerd bij maatschappelijk en financieel kwetsbare groepen.

Zij voeren onder meer energiescans uit. Ook isoleren zij hellende daken en zoldervloeren, en zorgen voor kosteloze begeleiding bij de sociale isolatieprojecten voor de private huurmarkt.

De Energiesnoeiers gaan nooit onvoorbereid op pad. Om de nodige kwaliteit en professionaliteit bij de uitvoering te garanderen, worden ze tewerkgesteld in en begeleid door een sociale economie organisatie: het Energiesnoeibedrijf.

Momenteel zijn er 20 Energiesnoeibedrijven actief in de sociale economie die Herw!n, het collectief van sociaal circulaire ondernemingen, verenigt en ondersteunt. 

  • Wil je zelf als Energiesnoeier aan de slag? Kijk dan even op volgende pagina
  • Energiesnoeiers bieden nog heel wat andere diensten aan. Welke dat zijn kom je hier te weten