Ontwikkeling van de nieuwe scan

In 2017 voerden de betrokken Energiesnoeiers 150 pilootscans uit, 90 basisscans en 60 opvolgscans. Dit heeft geleid tot:

  • Aansluiting en interesse bij de kwetsbare doelgroepen
  • Een geteste, geëvalueerde en gedragen methodiek
  • Een format voor vorming en opleiding om te geven aan alle Energiesnoeiers
  • Grote groep betrokken stakeholders die de impact van het project onderschrijven

Vanuit de waardevolle geleerde lessen en resultaten in 2017, wordt in 2018 en 2019 een doorstarttraject ingericht met als doel in om te evolueren naar de kaders die nodig zijn voor het uitrollen van de Consumptie- en Sorteerscan over heel Vlaanderen. In 2018 en 2019 zal in samenwerking met aantal Energiesnoeiers gewerkt worden aan:

  • Nieuwe, structurele tewerkstellingsmogelijkheden voor Energiesnoeiers
  • Meest kwetsbaren in Vlaanderen betrekken bij de duurzame transitie
  • Uitwerken van lokale netwerken

We willen op termijn op Vlaams niveau met de hele sector van de Energiesnoeiers deze innovatieve en doeltreffende methodiek aanbieden zodat vanuit alle lagen van de samenleving bijgedragen kan worden aan een circulaire economie en een duurzaam materialenbeheer d.m.v. afvalpreventie en het creëren van concrete oplossingen voor kwetsbare huishoudens.

Achtergrond

Ontwikkeling

Contact