Ontwikkeling van de nieuwe scan

In 2017 voerden de betrokken Energiesnoeiers 150 pilootscans uit, 90 basisscans en 60 opvolgscans. Dit heeft geleid tot:

  • Aansluiting en interesse bij de kwetsbare doelgroepen
  • Een geteste, geëvalueerde en gedragen methodiek
  • Een format voor vorming en opleiding voor alle Energiesnoeiers
  • Grote groep betrokken stakeholders die de impact van het project onderschrijven

Vanuit de waardevolle geleerde lessen en resultaten is in 2018 en 2019 een doorstarttraject ingericht met als doel in om te evolueren naar de kaders die nodig zijn voor het uitrollen van de Consumptie- en Sorteerscan over heel Vlaanderen.

In 2018-2019 voerden de betrokken Energiesnoeiers 255 pilootscans uit, 154 basisscans en 101 opvolgscans. Dit heeft geleid tot:

  • Structurele ter toeleiding van de doelgroep
  • Zichtbare concrete activatie van de huishoudens
  • Mogelijkheden voor nieuwe, structurele tewerkstellingsmogelijkheden voor Energiesnoeiers
  • Voor een uitgebreid rapport lees hier verder.

Een verdere uitrol op Vlaams niveau met de hele sector van de Energiesnoeiers is afhankelijk van het realiseren van een klaverbladfinancieringsmodel. Dit is de uitdaging waaraan wij nu werken.

Achtergrond

Ontwikkeling

Contact