Goed nieuws voor de Consumptie- en sorteerscan

Eind december keurde Vlaams minister Joke Schauvliege binnen de Open Call Circulaire Stad en Ondernemen van Vlaanderen Circulair het project van 2018 ‘Consumptie- en Sorteerscan voor kwetsbare huishoudens’ van KOMOSIE goed. Dit betekent dat de Energiesnoeiers komend jaar kunnen inzetten op een kwaliteitsverdieping van de nieuwe methodiek en alles in de startblokken kunnen zetten voor een structurele dienstverlening en het uitrollen van de Consumptie- en Sorteerscan over heel Vlaanderen.


 

In 2017 startten 10 Energiesnoeiers de ontwikkeling van een nieuwe methodiek op: ‘de Consumptie- en Sorteerscan voor Kwetsbare Huishoudens’. Samen met vele partners werd een methodiek bedacht en ontwikkeld om kwetsbare gezinnen bij te staan in hun aankoop- en sorteergedrag. Vele huishoudens ervaren namelijk belemmeringen in het correct sorteren; ze zijn vaak maatschappelijk geïsoleerd, kennen de taal en de gewoonten niet of beschikken niet over de middelen en de kennis om correct te sorteren. De consumptie- en sorteerscan - een persoonlijk huisbezoek - wil daarop inspelen door concrete oplossingen aan te reiken voor problemen die zich in dat verband stellen.

Afgelopen jaar hebben de Energiesnoeiers de eerste proefscans uitgevoerd en de resultaten daarvan blijken zeer gunstig te zijn. Het is daarom beslist zinvol om deze methodiek verder te zetten en een duurzaam beleidskader hiervoor te ontwikkelen. Dankzij de steun van Vlaanderen Circulair is dit ook mogelijk.

Hou voor ontwikkelingen binnen dit project onze website in de gaten: https://energiesnoeiers.net/consumptieensorteerscan.html

 
Vorige