Consumptie- en sorteerscan

In februari 2017 startte een nieuw pilootproject, de ‘Consumptie- en Sorteerscan voor Kwetsbare huishoudens’. KOMOSIE werkte samen met 10 Energiesnoeiers en enkele partners een scan uit gericht op het afvalbeleid van kwetsbare gezinnen.

Vele kwetsbare huishoudens ervaren namelijk belemmeringen in het correct sorteren van afval, zowel op financieel, fysiek en informatief vlak. Met de consumptie- en sorteerscan willen we concrete oplossingen aanreiken voor bestaande problemen.

Uiteraard is dit een uitgelezen taak voor de Energiesnoeiers, die door de jaren veel kennis en ervaring hebben opgedaan inzake het bereiken van kwetsbare doelgroepen. Een eerste reeks 200 pilootscans is al achter de rug. Op basis van de evaluaties daarvan, sleutelen we verder aan dit nuttige instrument en hopen we dit op korte termijn in heel Vlaanderen te kunnen aanbieden.

Een nieuwe uitdaging voor de Energiesnoeiers dus. Wordt vervolgd!

 
Vorige