De Energiescan

Fluvius, de distributienetbeheerder voor elektriciteit en gas, heeft een aantal sociale openbare dienstverplichtingen. Eén daarvan is het uitvoeren van huishoudelijke energiescans. In heel wat gemeenten doen ze hiervoor beroep op de Energiesnoeiers.

De energiescan is eigenlijk een huisbezoek, waarbij de Energiesnoeiers de energetische situatie van de woning en het gedrag van de bewoners in kaart brengen.

Deze energiescan is gratis wanneer je behoort tot een van de doelgroepcategorieën onderaan deze pagina.

Om deze energiescans uit te voeren werken de Energiesnoeiers samen met onder meer het OCMW, sociale huisvestingsmaatschappijen en tal van andere toeleiders/intermediairen. Neem daarom contact op met het OCMW, je mutualiteit, de milieudienst,... van je gemeente om na te gaan of je in aanmerking komt voor dergelijke gratis scan.

Om in aanmerking te komen voor de gratis energiescan, moet je behoren tot een van onderstaande categorieën:

Als u niet tot deze categorieën behoort, kunt u een gratis energiescan aanvragen:

  • op basis van een inschatting van het OCMW.
  • vanaf 1 november 2022 tot 31 maart 2023: via het Energiehuis, indien uw inkomen binnen de grenzen van de laagste inkomenscategorie van de Mijn Verbouwpremie valt.

 

Ook het Energiesnoeiersbedrijf in jouw regio helpt je graag verder. De contactgegevens van het Energiesnoeiersbedrijf vind je gemakkelijk door hier je postcode in te geven.