De Energiescan

Fluvius, de distributienetbeheerder voor elektriciteit en gas, heeft een aantal sociale openbare dienstverplichtingen. Eén daarvan is het uitvoeren van huishoudelijke energiescans. In heel wat gemeenten doen ze hiervoor beroep op de Energiesnoeiers.

De energiescan is eigenlijk een huisbezoek, waarbij de Energiesnoeiers de energetische situatie van de woning en het gedrag van de bewoners in kaart brengen.

Deze energiescan is gratis wanneer je behoort tot een van de doelgroepcategorieën onderaan deze pagina.

Om deze energiescans uit te voeren werken de Energiesnoeiers samen met onder meer het OCMW, sociale huisvestingsmaatschappijen en tal van andere toeleiders/intermediairen. Neem daarom contact op met het OCMW, je mutualiteit, de milieudienst,... van je gemeente om na te gaan of je in aanmerking komt voor dergelijke gratis scan.

Om in aanmerking te komen voor de gratis energiescan, moet je behoren tot een van onderstaande categorieën:

 • u eenbeschermde afnemer’ bent (iemand die recht heeft op het sociaal tarief voor gas en elektriciteit);
 • er een verzoek tot afsluiting van elektriciteit en/of aardgas bij de Lokale Adviescommissie (LAC) werd ingediend;
 • u een actieve budgetmeter heeft voor gas en/of elektriciteit;
 • u voldoet aan de voorwaarden voor een verwarmingstoelage;
 • u huurt bij een sociale huisvestingsmaatschappij of een sociaal verhuurkantoor;
 • u huurt, en in 2023 maximaal 614,56 euro huur per maand betaalt
  of in bepaalde steden en gemeenten maximaal 664,56 ​​​​​euro per maand betaalt;
 • Het gezamenlijk belastbaar inkomen van u en de persoon waarmee u wettelijk of feitelijk samenwoont is niet hoger is dan 37.030 euro. Per persoon ten laste mag het inkomen 1.930 euro hoger liggen (bedragen 2023).
  • er wordt gekeken naar het inkomen tot 3 jaar terug.
  • dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

Als u niet tot deze categorieën behoort, kunt u een gratis energiescan aanvragen:

 • op basis van een inschatting van het OCMW.
 • vanaf 1 november 2022 tot 31 maart 2023: via het Energiehuis, indien uw inkomen binnen de grenzen van de laagste inkomenscategorie van de Mijn Verbouwpremie valt.

 

Ook het Energiesnoeiersbedrijf in jouw regio helpt je graag verder. De contactgegevens van het Energiesnoeiersbedrijf vind je gemakkelijk door hier je postcode in te geven.